• SHOOTER Tarnów
  • STRZELNICA LASEROWA I VIRTUAL REALITY
  • Szkolenie dla służb

    Strzelnica laserowa jest innowacyjnym, intrygującym prostym i nie wymagającym wielkich nakładów finansowych sposobem na trening różnych służb między innymi policyjnych, obronnych, stowarzyszeń paramilitarnych, klas mundurowych, firm ochroniarskich, obrony terytorialnej.

    W zależności od użytego oprogramowania może to być trening strzelecki poprawiający celność, czas reakcji, orientację, podejmowania szybkich decyzji, lub interaktywna symulacja interwencji oparta na scenariuszach filmowych, której finał uzależniony jest od postawy i działań użytych przez ćwiczącego.

    Odbyty trening doskonale przygotuje funkcjonariuszy do służby i ewentualnego użycia broni palnej, a uczniom ułatwi ubieganie się o etat w służbach mundurowych.